Inspecties (NEN1010-NEN3140)

Wij verzorgen diverse inspecties voor uw elektrisch installatie. Veelal is dit al een eis van de verzekeraar en staat in de kleine lettertjes in de polisvoorwaarden. Bedrijfspanden en woningen dienen dan periodiek geïnspecteerd te worden. Veelal zijn dit periodes van 3 tot 5 jaar. Niet alleen de verzekeraar eist dit echter stelt ook de netbeheerder (Stroom leverancier b.v. Liander) diverse eisen aan uw installatie. Gaat het mis (brand, elektrocutie etc) dan bent u hoofdelijk aansprakelijk als u zich niet aan de gemaakte afspraken heeft gehouden.

NEN3140 INSPECTIE
Deze norm is de bekendste inspectienorm en omvat het breedste pakket voor alle laagspanningsinstallaties tm 1500Volt. Onder andere wordt hierin omschreven hoe elektrische installatie,
⦁ Onderhouden dient te worden.
⦁ Hoe het inspectierapport opgemaakt dient te worden.
⦁ Welke metingen minimaal gedaan moeten worden.
⦁ Hoe er veilig aan de installatie gewerkt moet worden.
⦁ Hoe de bedrijfsvoering aangepakt dient te worden.
⦁ Bijbehorende documenten.
⦁ Etc.

Na een inspectie ontvangt u van ons een complete rapportage met foto’s, meetwaarden, herstelpunten etc. Eventuele mankementen kunt u laten oplossen zodat de gehele installatie weer voldoet een de betreffende normen. Niet alleen voor de verzekering of netbeheerder maar ook voor u zelf en uw medewerkers. Veilig werken is namelijk een wettelijke vereiste.

NEN3140 INSPECTIES ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN
Ook voor arbeidsmiddelen (elektrisch gereedschap) bent u bij ons aan het juiste adres. Even simpel gezegd dient alles waar een snoer en stekker aan zit gekeurd te worden. Tijdens een visuele controle worden er ook meerdere metingen verricht om het apparaat te controleren op aardfouten, lekstromen, kortsluitingen etc. Op die manier kunt u veilig werken en voorkomt u letsel aan uzelf of uw medewerkers.
Gemiddeld dient deze gereedschap keuring 1 x per jaar uit gevoerd te worden. Deze periode wordt onder andere bepaald aan de hand van de gebruiksintensiteit. Je kan je voorstellen dat gereedschap in de zware industrie meer belast worden en vaker gecontroleerd dient te worden.

In de ARBOWET staat dat iedereen recht heeft op een veilige werkplek. Onveilig gereedschap hoort daar niet bij.

NEN1010 INSPECTIE
In deze norm wordt beschreven hoe de elektrische installatie geïnstalleerd dient worden. Elke installateur zou zich aan de regels moeten houden om op die manier de installaties veilig te installeren vanuit de nieuwe situatie maar ook bij uitbreidingen en wijzigingen.

Wij kunnen voor u de NEN1010 inspectie verzorgen bij nieuwe installaties. Dit noemen we de zogenaamde nulmeting. Het is verplicht om deze tijdens bij oplevering uit te voeren.
Deze onderdelen horen onder andere bij de NEN1010 inspectie:
⦁ Metingen van aardverspreidingsweerstand.
⦁ Controle en meting van aardlekschakelaars
⦁ Meting en controle van geleidende delen (vereffening).
⦁ Controle van juist toegepaste beveiligingstoestellen.
⦁ Draad en kabeldoorsnedes.
⦁ Visuele controle van alle installatiedelen.
⦁ Controle op IP waarden.
⦁ Installatievoorschriften van apparatuur en onderdelen.
⦁ Bijbehorende documenten.
⦁ Etc

Stuur ons geheel vrijblijvend een mail voor prijsopgaaf.

⦁ We zijn aangesloten en erkend bij INSTALQ. Hiermee laten we zien dat we ons vak verstaan en kunnen een goede basis vormen voor het vertrouwen naar de klant.
⦁ Lees meer op de website van ⦁ www.installq.nl

SCIOS SCOPE 8 INSPECTIES
Deze inspectie methode is vergelijkbaar met de NEN3140. Het verschil zit hem in het feit deze steeds vaker door de verzekeraars wordt verreist. Daarbij wordt het onderdeel “bedrijfsvoering elektrische installaties” onder andere niet meegenomen daar deze minder relevant is voor brand. De spelregels voor deze inspectie wordt behartig door SCIOS.
Inspecteurs en het bijbehorende bedrijf worden periodiek getoetst op hun kennis waardoor de kwaliteit blijft gewaarborgd. Herstelpunten dienen binnen een bepaalde periode hersteld te worden om op die manier de meerwaarde van deze methode kracht bij te zetten.
Denk bij de SCOPE 8 inspectie aan:
⦁ Visuele controle (steekproefsgewijs).
⦁ Meting aan de installatie en componenten
⦁ Controle op installatievoorschriften van componenten
⦁ Bedrijfsvoering.
⦁ Rapportage.
⦁ Etc

SCIOS SCOPE 10 INSPECTIES
Deze inspectie methode is een afgeleide van de NPR8220. Hierbij wordt de nadruk gelegd op brandgevaar binnen de elektrische installatie. Ook deze inspectie wordt steeds vaker door de verzekeraars wordt verreist. Daarbij wordt het onderdeel “bedrijfsvoering elektrische installaties” onder andere niet meegenomen daar deze minder relevant is voor brand. De spelregels voor deze inspectie wordt behartig door SCIOS.
Denk bij de SCOPE 10 inspectie aan:
⦁ Visuele controle (steekproefsgewijs).
⦁ Controle met een warmte beeld camera.
⦁ Meting aan de installatie en componenten
⦁ Controle op installatievoorschriften van componenten
⦁ Rapportage.
⦁ Etc